EN TR İletişim

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları KongresiDoçentlik ve Teşvik Açıklaması

Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu  söz konusu kriterleri sağlamak adına farklı ülkelerden konuşmacılar davet edecektir.