YAYIN OLANAKLARI

1.Kongremizde sunulan bildiriler arasından seçilen bildiriler “Detay Yayıncılık” tarafından kitap bölümü olarak basılacaktır.

2. Kongremize gönderilen ve sunulmak üzere kabul edilen bildiri sahipleri tekrar hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşuluyla aşağıda belirtilen dergilerde çalışmalarını yayınlatma imkânına sahip olacaklardır.

  • Aydın Gastronomi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas)
  • International Journal of Contemporary Tourism Research (https://dergipark.org.tr/ijctr)
  • Journal of Gastronomy and Tourism (https://www.ingentaconnect.com/content/cog/gat)
  • Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel (https://dergipark.org.tr/joghat)
  • Journal of Hospitality and Tourism Issues (https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti)
  • Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (https://dergipark.org.tr/jomat)
  • Journal of Tourism Research Institute (https://dergipark.org.tr/jtri)
  • Journal of Travel and Tourism Research (http://site.adu.edu.tr/jttr/index.html)

Kongremizi destekleyen dergiler internet sitesinden duyurulmaya devam edilecektir.