KONGRE TAKVİMİ

Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi 17 Temmuz 2020
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
14 Ağustos 2020
Katılım Ücretlerinin Yatırılması için Son Gün 28 Ağustos 2020
Konre Final Programının İlan Edilmesi 14 Eylül 2020
Konge Takvimi
24-26 Eylül 2020