BİLDİRİ KONULARI

Gastronomi ve Tüketici Davranışı

Gastronomi ve Etkinlikler

Gastronomi ve Otantiklik

Turistik Ürün Olarak Gastronomi

Gastronomi ve Destinasyon İmajı, Çekiciliği, Markalaşması, Pazarlaması

Gastronomi Destinasyonları ile ilgili Örnek Olay Çalışmaları

Turistik Destinasyonların Gastronomi Kimliği

Yemek Kültürü

Gastronomi ve Gıda Güvenliği

Gastronomi ve Etik

Gastronomi ve İnovasyon

Gastronomi ve Kültür

Gastronomi ve Ekonomi

Gastronomi İşletmelerinin Yönetimi

Gastronomi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Gastronomi ve Seyahat Acentaları

Gastronomi ve Turist Rehberliği

Mutfak Kurumlarının Eğitim Programları

Gastronomi ile İlgili Çeşitli Akımlar (Yavaş Yemek, Moleküler Gastronomi, Füzyon Mutfak Uygulamaları, Sokak Lezzetleri vb.)

Gastronomi Turizminde Sürdürülebilirlik

Gastronomi ve İklim Değişikliği

Gastronomi ve Turizm Temelinde Metodolojik Konular

Gastronomide Yeni Eğilimler

Gastronomi ve İletişim

Yiyecek & İçecek İşletmeciliği

Gastronomi ile İlgili Diğer Konular