Bildiri metni kaynakça dahil en az 1.000-1.500 kelime olarak ya da tam metin hazırlanabilir.

Kongre sonrasında bildiriyi, kitap bölümü ya da makale olarak yayınlatmak isteyen yazarlar belirtilecek tarihe kadar çalışmanın genişletilmiş halini göndermelidir.

Bildiri Yazım Formatı İçin Tıklayınız